Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Prijavnica za vclanitev v Alumni klub FKBV UM!

Osebni podatki

 

Ime in priimek

 

Datum rojstva

 

Kraj rojstva

 

Naslov stalnega bivališca-naslov za prejemanje pošte

 

Ulica in hišna številka

 

Poštna številka in pošta

 

Telefon

 

Mobitel

 

Elektronska pošta

 

Obvešcanje preko SMS
Da           Ne
Podatki o izobrazbi na FKBV

 

Najvišja pridobljena izobrazba

 

Zakljucen študijski program

 

Leto pridobitve izobrazbe

 

Podatki o izobrazbi drugje

 

Najvišja pridobljena izobrazba

 

Ime zavoda

 

Leto pridobitve izobrazbe

 

Podatki o službi

 

Ime organizacije

 

Delovno mesto

 

Splošno

 

Vaš prispevek razvoju Alumni kluba