Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Zagovora zaključnih del, 23. junij 2017

Razpis zagovora zaključnih del, 23. 6. 2017:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 23. 6. 2017 ob 10:00 v predavalnici 6_ Matej Rebernišek
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 23. 6. 2017 ob 10:45 v predavalnici 6_ Manuela Titan

Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 30.1.2017 ob 10:00 v predavalnici 4 - Nina Tamše.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.