Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
20. marec 2008 - Meranovo
 • Podpis sporazuma o sodelovanju med FK UM in Agronomsko fakulteto Univerze iz Zagreba

Okrogla miza »Možnosti in priložnosti slovenske agroživilske industrije«


06.03.2008 - ITRO demo - Prikaz demonstracijskega oranja na UKC Pohorski dvor

05.03.2008 - ekskurzija na ekološke kmetije

22.02.2008 - obiskali smo BIOFACH 2008 - Fotogalerija>>>


30. januar 2008 - Vila Pohorski dvorec - Mednarodni znanstveno-strokovni posvet z naslovom "Napoved pridelka jabolk in hrušk s pomocjo analize slike"

2008

 

29.11.2007 - Mednarodni simpozij BIOPLIN, TEHNOLOGIJE IN OKOLJE


20.-21.11.2007 - Delavnica in strokovna ekskurzija o varstvu tal in podtalnice... 

15.-16.11.2007 - 3. Slovenski vinogradniško-vinarski kongres

08.-09.11.2007 - 4. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije v Moravskih toplicah
 

24.-25.10.2007 - Strokovni posvet na temo Ekološko sadjarstvo 
Preberite vec... 

04.-07.10.2007 - Sodelovali smo na 38. sejmu Narava - zdravje

04.-07.10.2007
Inštitut za ekološko kmetijstvo in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu UM aktivno sodelujeta na letošnjem sejmu Narava Zdravje v Ljubljani, kii poteka pod sloganom Živeti zeleno.

24.09.2007 - PROBIO seminar "Od oljne ogršcice do biodizla"
 
 
 
 

22.06. - 07.07.2007 - ERASMUS SOCRATES mednarodna poletna šola na Fakulteti za kmetijstvo "Alternative v ekološki pridelavi poljšcin".
 

Med 22.06. in 07.07. je na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru potekala mednarodna poletna šola Alternatives for organic field crop production" (Alternative v ekološki pridelavi poljšcin), ki jo koordinator projekta prof. dr. Franci Bavec s sodelavci Katedre za ekološko kmetijstvo,poljšcine, zelenjadnice in okrasne rastline organizira letos že tretjic. Udeležuje se je 24 študentov iz tujine (Francije, Italije, Romunije, Poljske, Švedske, Avstrije, Ceške, Nizozemske, Indonezije) in 4 iz Slovenije. To je letos edina poletna šola v Sloveniji sofinancirana v okvru evropskega programa mobilnosti Erasmus Socrates (v EU jih je letos okoli 250). V projektu sodeluje 16 univerz iz tujine in poleg naših profesorjev je vkljucenih v pedagoški proces tudi 12 uglednih profesorjev iz tujine:

 • Prof. Dr. Fabio CAPORALLI, Italija
 • Prof. Dr. Jürgen FRIEDL, Avstrija
 • Prof. Dr. Joao GUILHEME BATISTA, Portugalska
 • Prof. Dr. John PORTER, Danska
 • Prof. Dr. Zita SZALAI, Madžarska
 • Prof. Dr. Jana KALINOVA, Ceška
 • Prof. Dr. Lars ANDERSSON, Švedska
 • Prof. Dr. Davide SPADARO, Italija
 • Prof. Dr. Ewa REMBIALKOWSKA, Poljska
 • Prof. Dr. Jouni KUJALA, Finska
 • Prof. Dr. Arriena Van BRUGGEN, Nizozemska
 • Prof. Dr. Gheorghe Valentin ROMAN, Romunija

Program temelji na interdisciplinarnosti, kjer povezujemo vsa podrocja agroekologije do aktivnosti v praksi. Še posebna pozornostje namenjena možnosti vkljucevanja alternativnih rastlin (manj znanih, pozabljenih polšcin,...) v kolobar na ekoloških kmetijah ter možnosti pridelave, predelave in trženja inovativnih produktov z razlicnih vidikov (ekološki, prehranski, ekonomski,...) ob hkratni vkljucitvi vseh aspektov varne pridelave hrane in zadovoljitve potreb sodobnih potrošnikov.

Študentje spoznavajo tudi ekološko kmetijstvo v Sloveniji s strokovnimi ogledi ekološkihkmetij in podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem ekoloških živil. Po uspešno opravljenem izpitu študentom maticne univerze priznajo izpit v obsegu 6 kreditnih tock (ECTS). Zadnji dan (petek, 6.7.2007) je namenjen ogledu Kmecke ekološke tržnice na Glavnem trgu v Mariboru, še dveh ekoloških kmetij v okolici Maribora, evaluaciji poletne šole in zakljucku s podelitvijo certifikatov na Meranovem.

izred. prof. dr. Martina Bavec, Inštitut za ekološko kmetijstvo, UM Fakulteta za kmetijstvo