Več o tutorskem sistemu na FKBV najdete na: ss.fkbv.um.si