Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

 Publikacije in monografije

2018

 

Brezalkoholne pijače : urejeni zapiski predavanj - interno gradivo

Unuk Tatjana

2018

57 str.

UDK 663.81

 

Dostop v knjižnici

 

 

 

 

2018

 

 

Postharvest treatment of fruit : guide trough selected topics

Unuk Tatjana

2018

58 str.

UDK 634.1/.7:631.563

 

Dostop v knjižnici

 

 

 

 

7

   

Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj

Tatjana Unuk, Mario Lešnik, Črtomir Rozman, Metka Hudina, Matej Stopar, Emil Zlatić, Biserka Donik Purgaj, Davor Mrzlič, Stanislav Tojnko

 

2018

87 str.

ISBN-13: 978-961-286-148-3

Dostop

 

 

 

8 

 Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Stanislav Tojnko, Mario Lešnik, Tatjana Unuk

 

2016

62 str.

ISBN 978-961-6761-38-3

 

Dostop

 

 

 

9

 

 Decision Support Systems in Fruit Production

Črtomir Rozman, Stanislav Tojnko, Tatjana Unuk, Karmen Pažek, Mario Lešnik

 

2017

134 str.

ISBN 978-3-8300-9607-8

 

Dostop

 

 

 

10

 

 

TEHNOLOŠKA navodila za ekološko pridelavo sadja

Mario Lešnik , Stanislav Tojnko, Anita Solar, Valentina Usenik, Darinka Koron, Matjaž Turinek, Boštjan Godec, Irena Vrhovnik, Matjaž Jančar, Andreja Brence, Domen Bajec, Karmen Rodič, Alenka Caf

 

2016

82 str.

ISBN 978-961-6392-69-3

 

Dostop

 

  

11

 

 

Streuobstwiesen und ihre Auswertung

Tojnko Stanislav, Pažek Karmen, Rozman Črtomir, Unuk Tatjana

 

2016

90 str.

ISBN 978-3-8300-9147-9

 

Dostop 

  

 

12

 

 

Travniški sadovnjaki in njihovo vrednotenje

Tojnko Stanislav, Černelč Adrijan, Pamič Sašo, Pažek Karmen, Rozman Črtomir, Unuk Tatjan

 

2015

65 str.

ISBN 978-961-6317-50-4

 

Dostopno v knjižnici

 

 

13

 

 

Vloga oveska in dušika pri preprečevanju pojava alternativne rodnosti jablan

Unuk Tatjana

 

2013

70 str.

ISBN 978-961-6317-42-9

 

Dostop

 

 

14

 

 

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Rok Mihelič, Jurij Čop, Marijana Jakše, Franci Štampar, Dušica Majer, Stanislav Tojnko, Stanislav Vršič

 

2010

185 str.

ISBN 978-961-6761-09-3

 

Dostop

 

 

 

15

 

Sadjarski posvet 2009

Unuk Tatjana

 

2009

118 str.

ISBN 978-961-6317-32-0

 

Dostopno v knjižnici

  

 

 

16

 

 

Jabolka, hruške in ptiči na Goričkem

Aleksander Šiftar, Stanislav Tojnko, Jakob Smole, Marta Horvat, Maja Hajdinjak

 

2007

75 str.

ISBN 978-961-92105-0-5

 

Dostop

 

 

 

17

 

 

Slovenska integrirana pridelava sadja : SIPS

Stanislav Tojnko; Stane Berčič, Konrad Beber; Zlatka Gutman-Kobal; Janez Hribar; Matjaž Jančar; Ivan Kodrič; Darinka Koron; Milko Krajnc; Gustav Matis; Jože Miklavc; Gabriel Seljak; Andrej Soršak; Tatjana Unuk; Viljanka Vesel; Stojan Vrabl; Peter Zadravec; Mario Lešnik

 

1999

134 str.

UDK 634.1:631.147(497.4)(082)

 

Dostopno v knjižnici

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand