Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo

 • Doc. dr. Tomaž Langerholc, vodja
 • Mag. Maša Primec, asistentka

RAZISKOVALNA DEJAVNOST KATEDRE

Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo se predvsem ukvarja z razvojem funkcionalnih celičnih modelov in njihovo uporabo v raziskavah. Najbolj znani so modeli tankega črevesja, ki so se uspešno uporabljali v raziskavah:

 • gastroenteritičnih patogenih virusov in bakterij (Campylobacter, Listeria, rotavirus)
 • za izolacijo probiotikov (Lactobacillus) in ugotavljanje njihovih dobrobiti
 • določevanje biodostopnosti (dobrih sestavin in onesnaževal v hrani)
 • toksikologijo
 • ugotavljanje terapevtskih učinkov zdravilnih rastlin

S celičnimi modeli lahko simuliramo večino dogodkov v našem črevesju, kar predstavlja alternativo obstoječim eksperimentom na živalih. Več infomacij o modelih in njihovi uporabi je dostopno v članku Cencič in Langerholc (2010): Functional cell models of the gut and their applications in food microbiology; Int J Food Microbiol, Jul 31;141 Suppl 1:S4-14.

TEKOČI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • EDULINK II - Strengthening Capacity for Food Science and Technology Teaching, Learning and Research to Add Value to Indigenous Foods For Food Security in Africa and the Caribbean - EuropeAid/132023/D/ACT/ACPTPS. http://www.fstinac.net/
 • Application of classical and modern molecular methods for etimological characterization of gastroenteritises. 2011-2014 - ARRS J34252.

VEČJI PRETEKLI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • EUREKA SF-ANTISPOIL - Potent spices-free natural antioxidant additive) (3211-11-000176) – 2012-2014

/leader of WP3: Functional cell models and leader of WP9: Host-pathogen interactions

 • FP6-2004-INCO-DEV-3-MARAMA II – 032059 www.marama.life.ku.dk (Leader of WP4: Potential health benefits)
 • EU-SAFEFOODERA-M8183-PROBIOSAFE -2009-2011
 • EU-SAFEFOODERA-M-8184-RISKFOODCONT-2009-2011

UČNA GRADIVA ZA ŠTUDENTE

Vsa učna gradiva in naslovi za seminarje so podani med predavanji, kjer tudi dobite internetni naslov, kjer se nahajajo te datoteke.

DIPLOMSKE IN MAGISTRSKE NALOGE

Zaradi narave eksperimentalnega dela trajajo naloge na Katedri za mikrobiologijo dlje in so primerne predvsem za magistrske študente. Dela obsegajo teoretične naloge s področja prehranjevanja in dietetike, mikrobiološke ustreznosti in kvarjenja živil ali pa delo v celičnem laboratoriju s celičnimi linijami. Če imate idejo za delo, se oglasite pri nas in lahko pretehtamo možnosti za njeno izvedbo.


TomazLangerholc

Doc. dr. Tomaž Langerholc

IZOBRAZBA

2001 – Univerzitetni diplomirani kemik; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

2006 – Doktor biomedicine, Univerza v Ljubljani

ZAPOSLITVE IN POZICIJE

2001-2006 Institut Jožef Stefan, mladi raziskovalec

2007 - Asistent z doktoratom, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2011 - Docent za habilitacijsko področje biotehnologija, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2013 - Vodja Katedre za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

VODSTVENE FUNKCIJE

2013-2016 EU-FP7 projekt ECsafeseafood: predmet raziskovanja so kemijska onesnaževala v morski hrani, za katera še ni bilo določenih zgornjih dopustnih koncentracijskih mej. V projektu je udeleženih 18 partnerjev, Tomaž Langerholc je vodja WP5 in hkrati koordinator na Univerzi v Mariboru, ki je partner v celotnem projektu.. Predmet raziskav v WP5 je določitev biodostopnosti onesnaževal in njihova toksikologija in vitro, določena z uporabo celičnih linij.

2012-2013 GP/EFSA/CONTAM/2012/01: Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. Tekom projekta smo določili vsebnosti nitratov v 9 tipih zelenjave (skupaj 1400 vzorcev) pred in po kuhinjski kulinarični obelavi. Rezultati so bili primerno statistično obdelani. Tomaž Langerholc je bil coordinator projekta, ki se je uspešno zaključil avgusta 2013. Poleg Unverzv v Mariboru je sodeloval še Kmetijski institut Slovenije kot partner v projektu. Rezultate bo EFSA uporabila za oceno tveganja nitratov v zelenjavi.

2012-2014 EUREKA SF-ANTISPOIL: projekt je usmerjen na raziskave možnosti uporabe odpadnih snovi v kemtijstvu kot izhodnega materiala za izolacijo biološko pomembnih antioksidantov, ki bi se uporabljali kot zaščita mesa pred oksidacijo. Projekt je usmerjen regionalno na severovzhodno Slovenijo , kjer nastaja precej odpadnega materiala iz grozdja in jabolk (tropine). Tomaž Langerholc je koordinator na Univerzi v Mariboru, poleg tega je udeležen še slovensko biotehnološko podjetje Planteja in Madžarsko podjetjeÉszak-Alföldi Innovation Ltd.

2011-2014 ARRS J34252 Uporaba klasičnh in modernih molekularnih metod za etimološko karakterizacijo gastroenteritisov. Tomaž Langerholc je koordinator na Univerzi v Maribour, ki je partner v projektu.

2013 Manjši komercialni projekt z gospodarsko družbo Radenska d.o.o.

2013 Coordinator Erasmus intenzivnega programa za študente ‘’Traditional foods in combating foodborne pathogens’’, v katerem je udeleženih 9 EU partnerjev.


 MasaPrimec

Maša Primec – CV

Maša Primec, rojena 29.12.1978 v Kopru, po izobrazbi magister veterine, je po maturi (1997) vpisala študij veterinarstva na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, Univerza v Ljubljani. Tekom dodiplomskega študija je na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo delala znanstveno raziskovalno nalogo in bila leta 2002 za to nagrajena s Prešernovo nagrado (»Ocenjevanje in primerjava dveh postopkov s polimerazno verižno reakcijo (PCR) za dokazovanje salmonel v vzorcih živalskih organov in vzorcih okolja.« (tipologija COBISS: 2.12)). Hkrati je svoje znanje nadgrajevala tudi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete Ljubljana. Leta 2004 je diplomirala in se vpisala na podiplomski študij na Veterinarski fakulteti na Dunaju (Veterinärmedizinische Universität Wien). Tekom podiplomskega študija je bila zaposlena kot mladi raziskovalec na Inštitutu za klinično imunologijo (Klinische Immunologie), opravljala znanstveno-raziskovalno nalogo z naslovom: »Synergistic effects of IL-2, IL-12 and IL-18 on cytolytic activity and IFN-γ production of porcine natural killer cells«, laboratorijsko rutinsko prakso ter uvajala in nadzorovala študente in praktikante v laboratorijsko delo. Med letom 2005 in 2007 se je udeležila različnih kongresov tako v Sloveniji, kot v Franciji in Braziliji, kjer je svoje znanstveno – raziskovalno delo predstavila v obliki posterja in ustne predstavitve. Leta 2007 je bilo celotno znanstveno – raziskovalno delo objavljeno v obliki članka v reviji »Veterinary Immunology and Immunopathology (ISSN 0165-2427) – prvi avtor. V nekaterih člankih je sodelovala tudi kot so – avtor. Leta 2008 je na Dunaju uspešno zaključila podiplomski študij (t.i. Doktorarbeit). Po vrnitvi v Slovenijo je bila zaposlena na različnih področjih (farmacija, stomatologija), kasneje v letih 2013 in 2014 med drugim tudi kot vodja akreditiranega laboratorija (po normativih EN ISO/IEC 17025) in vodja kakovosti (QM) dela v celotni kliniki za male živali in laboratoriju po GLP (Dr. Wolfgang Schafzahl & Partner KG, Tierarzt - Tierklinik St. Veit, St. Veit am Vogau, Avstrija).

Od januarja 2014 je zaposlena na Katedri za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo kot asistent in raziskovalec na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru.


 

IMG 4642

IMG 4648

IMG 4659

IMG 4668