Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

PRIŠENK, Jernej. Vplivi agro-živilske verige z dodano vrednostjo na socio-ekonomski položaj gorskih mlečnih kmetij : doktorska disertacija = The effects of value based agro-food chain on the socio-economic situation of dairy farms in mountain regions : ph. d. thesis. Maribor: [J. Prišenk], 2015. XI, 123 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48182. [COBISS.SI-ID 3946540

PRAPER ŠIPEK, Simona. Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko : magistrsko delo = The economics of conversion from conventional to organic mixed farming : Master thesis. Maribor: [S. Praper Šipek], 2013. XII, 139 f., [13] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53445. [COBISS.SI-ID 3465516

KOREN, Kristjan. Finančna analiza nakupa kmetijske mehanizacije in opreme : magistrsko delo. Maribor: [K. Koren], 2013. IX, 53 f., [1] f. pril., tabele. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42312. [COBISS.SI-ID 3609388

KOLARIĆ, Ines. Uporaba ekonomskega optimiranja v govedoreji : razvoj linearnega modela za sestavo krmnih obrokov : magistrsko delo = The use of economical optimization in cattle breeding : linear model development for the feed rations composition : master thesis. Maribor: [I. Kolarić], 2013. XIV, 145 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42392. [COBISS.SI-ID 3595820

BRUMEC, Drago. Uporaba simulacijskega modela in večkriterijske odločitvene analize pri planiranju silvopastoralnih sistemov na degradiranih območjih : doktorska disertacija = Application of the simulation model and multi-criteria decision analysis in the planning of silvopasture systems for degraded areas : ph. d. thesis. Maribor: [D. Brumec], 2014. XII, 146 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43311. [COBISS.SI-ID 3668780

POZDEREC, Silvo. Razvoj večkriterijskega modela za oceno načina pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru : magistrsko delo = Development of multi-criteria model for the assessment of vegetable production in protected space. Maribor: [S. Pozderec], 2012. XI, 79 f., ilustr.http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48030. [COBISS.SI-ID 3365164

VIDMAR, Marjan. Analiza stroškov načinov spravila koruzne silaže : magistrsko delo. Maribor: [M. Vidmar], 2013. XII, 44 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=54338. [COBISS.SI-ID 3500076

PRIŠENK, Jernej. Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij : magistrsko delo. Maribor: [J. Prišenk], 2012. XII, 87 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=28799. [COBISS.SI-ID 3306284]

SMODEK, Božo. Primerjava vinogradniških podjetij : magistrsko delo = A comparison of wine producing companies : master thesis. Maribor: [B. Smodek], 2012. [1] f. pril., VIII, 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51388. [COBISS.SI-ID 3417388

PAVLOVIČ, Viljem. Zgodnje napovedi stopnje alfa-kislin v hmeljni rastlini (Humulus lupulus L.) z modeli strojnega učenja : Doktorska disertacija = Modelling of alpha-acid content early prediction by hops (Humulus lupulus L.) with machine learning models : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Št. 11). Maribor: [V. Pavlovič], 2011. XVII, 197 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22037. [COBISS.SI-ID 3144492]

BOHAK, Zarja. Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij : doktorska disertacija = Analysis of succession status and evaluation of succession prospects of Slovene family farms : ph. d. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 10). Maribor: [Z. Bohak], 2011. XIII, 187 f., ilustr., preglednice. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20992. [COBISS.SI-ID 3117356]

VINDIŠ, Peter. Večparametrski model ocenjevanja energetskih rastlin za pridelavo v bioplin : doktorska disertacija = Multi-criteria model for evaluation of energy crops for biogas production : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 6). Maribor: [P. Vindiš], 2010. XIII, 139 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3111212]

MAJKOVIČ, Darja. Slovenska zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi - analitičen pristop in modeliranje : doktorska disertacija = Slovene international trade with agricultural and food products - analytical approach and modeling : Ph. D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 5). Maribor: [D. Majkovič], 2007. XI, 186 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2527276]

PAŽEK, Karmen. Aplikacija simulacijskih modelov in večkriterijske odločitvene analize za podporo odločanju na kmetijah : doktorska disertacija = Application of simulation models and multi-criteria decision analysis for decision support on farms : thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 3). Maribor: [K. Pažek], 2006. XV, 202 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2374700]

REDNAK, Miroslav. Razvoj agrarnopolitičnih informacijskih sistemov v Sloveniji : doktorska disertacija = A development of agricultural policy information systems in Slovenia : Ph.D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Št. 1). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2003. XII, 191 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2032428]

 

KNJIGE IN UČBENIKI

Rozman, Č., Turk., J. and Pažek, K. 2009. Menedžment v kmetijstvu = Management in Agriculture. Kmetijska založba, FacultyofAgricultureandLifeSciences, Universityof Maribor, pp. 170.

TURK, Jernej. Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 225 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6317-02-4. [COBISS.SI-ID 45279745]

TURK, Jernej. Agrarna ekonomika : teorija in aplikacije. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1998. 176 str., graf. prikazi. ISBN 961-90223-6-X. [COBISS.SI-ID 42410753

 

Domov (na prvo stran)

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand