Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Študijski koledar 2019/2020

Urniki
AIPS - prijava na izpite
Navodila za uporabo brezžičnega omrežja EDUROAM na FKBV UM
E-izobraževanje (Moodle)
E-pošta za študente

  Vozni red avtobusa:
 
https://arriva.si/vozni-redi/

OPOMBA: Izberite želen datum prevoza, vstopno postajališče Maribor in izstopno postajališče Pohorski dvor obr. (obračališče).


Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe


Izvedbeni predmetniki so dostopni v katalogu bolonjskih predmetov preko spl. aplikacije AIPS


Obvestilo – povezava VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS ABSOLVENTSKEGA STATUSA za študijsko leto 2020/2021

Povezava do predpisov / pravilnikov Univerze v Mariboru: Študij na UM

Povezava za iskanje kontaktov zaposlenih na UM: Imenik zaposlenih na Univerzi v Mariboru


Povzetek prijave izbire teme (predprijava) / prijave teme / zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM (povzeto iz Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FKBV UM):

 • Prijava izbire teme (predprijava):
  • Študent mora oddati obrazec Prijava izbire teme zaključnega dela (Priloga 1), s katerim prijavlja izbran delovni naslov zaključnega dela in soglasje mentorja, morebitnega somentorja in predstojnika študijskega programa v referat za študentske zadeve. Izpolnjeno prilogo je potrebno oddati v elektronski (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) in pisni obliki.
 • Prijava teme (študent študijskega programa 1. in 2. stopnje je dolžan prijaviti temo zaključnega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa):
 • Priprava zaključnega dela:
  • Študent pripravi zaključno delo skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM in Navodili za oblikovanje zaključnih del FKBV UM.
  • Študent pripravi zaključno delo v slovenskem jeziku (zaključno delo lahko lektorira profesor slovenskega jezika ali absolvent študija slovenskega jezika) s povzetkom v tujem jeziku (povzetek v tujem jeziku mora biti pregledan s strani profesorice tujega jezika FKBV UM).
  • Študent zaključno delo v elektronski obliki skupaj s prilogami odda v sistem DKUM, pri čemer sistem po vnosu izdela poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli.
   Če je mentor (in/ali morebitni somentor) zahteval, da študent zaključno delo popravi, mora ta popravljeno zaključno delo ponovno oddati v sistemu DKUM. S programsko opremo se ponovno preveri podobnost vsebine z drugimi deli, na podlagi tega pa se ponovno izdela poročilo.
  • Ko mentor (in/ali morebitni somentor) preveri in pregleda poročilo o preverjanju podobnosti vsebin zaključnega dela z drugimi deli in ko se strinja z vsebino ter obliko zaključnega dela, študentu sporoči, da lahko natisne obrazec Izjava mentorja o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 5), ki jo mentor (in morebitni somentor) tudi podpiše.
  • Zaključno delo najprej pregleda mentor (in somentor, če je le-ta bil imenovan). Ko se mentor strinja z napisanim delom, podpiše s spiralo vezane izvode, ki so namenjeni za pregled ostalim članom komisije. Člani komisije za pregled in zagovor zaključnega dela so dolžni zaključno delo pregledati in študentu posredovati pripombe v roku 15 dni od dneva oddaje v pregled. Strinjanje z vsebino in obliko naloge člani potrdijo s podpisom na Izjavo o pregledu zaključnega dela (Priloga 6).
 • Postopek oddaje tiskane in elektronske oblike zaključnega dela študija:
  • Študent je dolžan najkasneje v roku 7 dni pred zagovorom zaključnega dela v pristojni referat članice oddati s Sklepom o imenovanju komisije za pregled in zagovor zaključnega dela določeno število vezanih izvodov zaključnega dela ter elektronsko obliko zaključnega dela za objavo v DKUM. Podrobnosti urejajo "Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnih del ter pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli".
   Študent hkrati odda tudi:

Zagovori zaključnih del na FKBV UM so predvideni vsak zadnji delovni petek v mesecu (razen v mesecu juliju).

V izjemnih primerih s tehtnimi razlogi je možen zagovor izven predvidenih terminov na podlagi Priloge 9; Izredni termin zaključnega dela..

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand