EIP AGRI:

Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

 

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo (CRP V4-1815)

Soja (V4-1407)

- Zagotovimo.si hrano za jutri (V4-1409)

Tehnologija pridelave hrušk in češenj (V4-1409)

»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (V4-1514)

Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink (N1-0041)

- Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave (DTP1-1-248-2.2)

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

- Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

 

Ostalo:

- Skupni projekti UM - Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

- Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji-