Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Spoštovani,

v prehodu med novogradnjo in gradom je doc. dr. Vesna Weingerl, našla denar.
Kdor ga pogreša naj se oglasi v njeni pisarni.

Opozarjamo vas, da je v Navodilih za oddajo dokumentacije za nadaljni vpis v 2015-2016 napisan predviden čas za oddajo dokumentacije za študente, ki že izpolnjujejo pogoje.
Navedeno pomeni, da v kolikor izpolnite pogoje po navedenem datumu, prinesete vpisno dokumentacijo po predvidenem datumu.

PRI TEM UPOŠTEVAJTE, DA JE ZADNJI DAN ZA ODDAJO VPISNE DOKUMENTACIJE V REFERAT 29.9.2015!
(tudi vpisne dokumentacije poslane po pošti morajo prispeti v referat najkasneje do navedenega datuma)

V skladu s 7. členom Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov vas pozivamo, da dopolnite oddane prošnje za Komisijo za študijske zadeve, v kolikor niste priložili potrdila o plačilu ali dokazil za opravičljive razloge na katere se sklicujete.
Prošnje morate dopolniti najkasneje do ponedeljka, 14. 9. 2015!

Če se v tem roku pomanjkljivosti ne odpravijo, bo prošnja zavržena kot nepopolna.

Opozarjamo vas, da se izteka čas za oddajo Prošenj za Komisijo za študijske zadeve.
V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ter želite oddati prošnjo morajo le-te biti oddane najkasneje do srede 9. septembra 2015 na predpisanem formularju, skladno z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s Statutom UM.

Na Komisiji za študijske zadeve Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede bodo obravnavane samo popolne in pravočasno prispele prošnje!

Prošnje morajo biti oddane skladno z objavljenimi Navodili za oddajo PROŠENJ z opravičljivimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve (vsako ponavljanje, napredovanje brez pogojev za napredovanje in podaljšanje absolventskega staža) na obrazcu: Prošnja za Komisijo za študijske zadeve FKBV 2015-16

Posebej vas opozarjamo, da mora biti prošnja oddana za vsako želeno ponavljanje, ne glede na dosežene točke!
Razlika:

- z izpolnjevanjem pogojev za ponavljanje potrebujete obrazložitev prošnje za ponavljanje,
- brez izpolnjevanja pogojev za ponavljanje potrebujete priložena dokazila o opravičljivih razlogih

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand