Sklepi Komisije za štud. zadeve FKBV UM (Prošnje študentov - vpisi v 2020/2021)