SKLEP O POPRAVKU Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru štev: S116/2019-22 KR z dne 5. 11. 2019

Povezave:

SKLEP O POPRAVKU
Popravek Obrazca 1 - izjava kandidata o pristopu h kandidturi-študenti
Obrazec 2 - izjava o varovanju osebnih podatkov-študenti