Kandidati se v študijskem letu 2018/2019 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo članice – fakultete Univerze v Mariboru.

Podrobnejše podatke o Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19 in vpisu na Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru najdete na povezavah

Vabljeni na informativni dan za podiplomske študijske programe Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 10. 5. 2018 ob 15.00 v predavalnici M. Erjavca, Pivola 10, Hoče!