Obveščamo študente, da bomo imeli na našem poskusnem polju ob drevoredu, v sredo 07.06.2017 ob 14.00 uri dron in snemanje s kamero, ki ga pripravlja dr. Kelc. V kolikor vam dopuščajo možnosti po urniku, lepo povabljeni k ogledu.

Organizator prakse