Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Obveščamo vas, da je od ponedeljka, 24.8.2015, omogočena možnost izvedbe e-vpisa v spletni aplikaciji AIPS za študente z opravljenimi pogoji za nadaljni vpis.

- Navodila za oddajo dokumentacije za NADALJNI VPIS v 2015-2016
- Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista v elektronski obliki

-
Navodila za oddajo PROŠENJ z opravičljivimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve (vsako ponavljanje, napredovanje brez pogojev za napredovanje in podaljšanje absolventskega staža)
   + obrazec: Prošnja za Komisijo za študijske zadeve FKBV 2015-16

Izvedbeni predmetniki štud. prog. v 2015/2016:
(izvedbeni predmetniki so dostopni tudi v katalogu bolonjskih predmetov preko spl. aplikacije AIPS, kjer izb. leto 2015)
VS štud. prog. 1. st. AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. EKOLOŠKO KMETIJSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. ŽIVINOREJA (1.,2.,3.letnik)

UN štud. prog. 1. st. AGRIKULTURA IN OKOLJE (1.,2.letnik)
UN štud. prog. 1. st. KMETIJSTVO (3.letnik  - rastl in živ. usmeritev)

MAG štud. prog. 2. st. AGRARNA EKONOMIKA (1.,2.letnik)
MAG štud. prog. 2. st. KMETIJSTVO (1.,2.letnik)
MAG štud. prog. 2. st. VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI (1.,2.letnik)

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand