KATEDRA ZA ŽIVINOREJO
vabi na zadnje predavanje
tretjega tradicionalnega niza poljudnih predavanj

»JOUR FIXé«
ki poteka od marca do junija, ob četrtkih 
med 11.00 in 12.00 v predavalnici »AUDITORIUM MAGNUM«. 

11. 6. 2015 (četrtek) ob 11:00

Osebnost pri živalih
doc. dr Manja ZUPAN
(Biotehniška fakulteta, UL)

Več informacij o predavanju: »JOUR FIXÉ«