12. 1. 2017: Zagovor doktorske disertacije na programu 3. stopnje Kmetijstvo z naslovom »Razvoj modela sestave različnih rastlinskih substratov za proizvodnjo bioplina«, ki ga bo zagovarjal Matjaž Ošlaj, univ. dipl. inž. kmet.
ob 11.00 v predavalnici Milana Erjavca, FKBV Pivola 10, Hoče.