OBJAVA ZAGOVOROV DOKTORATOV:

- 30. 9. 2016 - Zagovor doktorske disertacije na programu 3. stopnje Kmetijstvo z naslovom »Vpliv dodanega kostanjevega tanina v obroku merjascev na histomorfološke in imunohistokemične lastnosti črevesja ter jeter in sestavin vonja po merjascu«, ki jo bo zagovarjala mag. Diana Bilić-Šobot ob 11.00 v predavalnici 4, FKBV Pivola 10, Hoče.

- 30. 9. 2016 - Zagovor doktorske disertacije na doktorskem programu Agronomija z naslovom »Vpliv podlage 'Börner' na nekatere biometrične in fiziološke parametre sorte 'Sauvignon' na kislih tleh«, ki jo bo zagovarjal mag. Borut Pulko ob 13.00 v predavalnici na Meranovem (Vrhov dol 14, Limbuš), FKBV Pivola 10, Hoče.