Objava zagovora doktorske disertacije: mag. Peter Dolničar