Društvo mladih raziskovalcev Slovenije bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladim raziskovalcem.
Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi mladi raziskovalci, ki se usposabljajo že najmanj dve leti, in nekdanji mladi raziskovalci, ki so s svojim usposabljanjem že zaključili in od zagovora njihove doktorske disertacije nista minili več kot dve leti.

VEČ INFORMACIJ