Program Varnost hrane v prehrambeni verigi:
14. 6. 2019 ob 10.00 v predavalnici 5 – Dominika Klavž.