Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni veregi:
- 22. 2. 2019 ob 11.00 v predavalnici 3 - Sara Fekonja.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.