Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 21. 12. 2018 ob 10. uri v predavalnici 4 - Klavdija Lukač - sprememba ure zagovora.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.