Razpis izrednega termina zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 19. 12. 2018 ob 8:00 v predavalnici V 32 - Tjaž Manjević Kopčič.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.