Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 19. 11. 2018 ob 13:00 v predavalnici 4 - Gašper Žerjal.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.