Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 9. 11. 2018 ob 10.30 v predavalnici 3 - Anja Ivanuš.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.