Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 22. 10. 2018 ob 11:15 v predavalnici Milana Erjavca - Barbara štajner.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.