Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 25. maj 2018 ob 11:15 v predavalnici 5 - Simon Mesarič.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.