Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 26. aprila 2018 ob 10:00 v predavalnici Auditorium Magnum - Bernarda Marčič.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.