Rezultati pisnega izpita pri red. prof. dr. Branku Krambergerju – predmet: Trajni nasadi in okolje – 2.st.