Razpis zagovorov magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 30. 3. 2018 ob 8:15 v predavalnici Milana Erjavca - Matej Osterc.
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 30. 3. 2018 ob 10:45 v predavalnici Milana Erjavca - Jasmina Ponjević Galijašević.
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 30. 3. 2018 ob 7:30 v predavalnici 5 - Luka Pavlič (sprememba ure),
- 30. 3. 2018 ob 12:15 v predavalnici 5 - Simon Bukovski.

Magistrska dela so do zagovora na vpogled v referatu fakultete.