Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 8. marca 2018 ob 11:00 v predavalnici 2 - Anita Breznik.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.