Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 2. marca 2018 ob 12:00 v predavalnici 5 - Alen Pihlar.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.