Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 23. 2. 2018 ob 9:00 v predavalnici 5 - Jernej Kokol.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.