Razpis zagovora magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 22. 12. 2017 ob 10:00 v sejni sobi- Maja Žibrat.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.