Izredni termin zagovorov magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 21.12.2017 ob 9:00 v predavalnici 1 - Biserka Donik Purgaj.
- 21.12.2017 ob 11:00 v predavalnici 6 - Sanja Leskovar.
Magistrski deli sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.