Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 7.12.2017 ob 15:00 v predavalnici 1 - Tjaša Krenker.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.