Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 24.11.2017 ob 13:00 v predavalnici 2 - Katarina Pučko.

Magistrsko delo sje do zagovora na vpogled v referatu fakultete.