Zagovora magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 27.10.2017 ob 9:00 v predavalnici 5 - Aleksandra Dervarič,
- 27.10.2017 ob 12:00 v predavalnici 5 - Valentina Kokošinek.

Magistrski deli sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.