Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo
- 29.9.2017 ob 9:00 v predavalnici 5 - Aleš Krenker.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.