Zagovori magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo
- 13.9.2017 ob 9:00 v predavalnici 4 - Meta Medved.
- 14.9.2017 ob 9:30 v predavalnici 5 - Nikolina Mesarec.

Magistrska dela sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.