Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi
- 21.8.2017 ob 14:30 v predavalnici 4 - Neža Grabnar Dobnikar.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.