Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje:
- 30.6.2017 ob 10:00 v predavalnici 5 - Neža Vidmar (Varnost hrane v prehrambeni verigi).
- 30.6.2017 ob 13:30 v predavalnici 5 - Katja Potočnik (Kmetijstvo).

Magistrski deli sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.