Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika
- 24.5.2017 ob 14:00 v predavalnici 4 - Andrej Žibrek.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.