Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo
- 3.2.2017 ob 9:00 v predavalnici 6 - Tadej Toplak.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.