Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 30.1.2017 ob 10:00 v predavalnici 4 - Nina Tamše.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.