Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 5.1.2017 ob 7:45 v predavalnici 1 - Barbara Oswald.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.