Zagovori magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 23.12.2016 ob 8:30 v predavalnici 1 - Katja Hozjan,
- 23.12.2016 ob 9:15 v predavalnici 1 - Klara Brusar,
- 23.12.2016 ob 12:00 v predavalnici 1 - Tea Drevenšek,
- 23.12.2016 ob 13:00 v predavalnici 1 - Jan Jurič,
- 23.12.2016 ob 13:45 v predavalnici 1 - Nina Prah.

Magistrska dela so do zagovora na vpogled v referatu fakultete.