Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 16.12.2016 ob 11:00 v predavalnici V 13 - Rudi Tacer.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.