Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 7.12.2016 ob 12:00 v predavalnici 6 - Dora Drnovšek.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.